Andre Malraux

Ivan V. Lalić

Projekat Zaveštanje

Krajem 2012. godine, grupa prijatelja osnovala je nevladinu organizaciju pod nazivom Centar za negovanje kulture sećanja "Zaveštanje".

Film "Zaveštanje"

Cilj nam je da, koristeći obiman materijal iz arhive projekta Zaveštanje, omogućimo da do naše generacije dopru glasovi onih koji nikada nisu imali prilike da ispričaju svoju priču.

Kontakt

+381 11 6699951 zavestanje.bg@gmail.com